Lưu Hương Giang hát 'Ông trăng xuống chơi' - chung kết Đồ Rê Mí 2011

Lưu Hương Giang hát với 12 bé Đồ Rê Mí. Xuân Bắc, Minh Béo, Châu Anh, Thái Thùy Linh phụ họa

Giải trí Thứ hai, 19/9/2011, 09:35 (GMT+7)