Năm Dòng Kẻ hát 'Đi cấy' - chung kết Đồ Rê Mí 2011

Năm Dòng Kẻ hát "Đi cấy" cùng Minh Hạnh, Trí Dũng.

Giải trí Thứ hai, 19/9/2011, 09:32 (GMT+7)