Nathan Lee - Ái Phương song ca "Bonjour Viet Nam"

Nathan Lee - Phan Lê Ái Phương song ca "Bonjour Viet Nam" tại chung kết Siêu mẫu 2011.

Giải trí Thứ hai, 26/9/2011, 09:56 (GMT+7)