Ngày Không Anh - bản chính thức

Hoàng Thùy Linh hát "Ngày không anh".

Giải trí Thứ tư, 18/5/2011, 15:35 (GMT+7)