Paris Hilton nói khích Lindsay Lohan

Paris tặng đôi hoa tai cho một phụ nữ vô gia cư, mỉa mai vụ trộm hoa tai của Lindsay.

Giải trí Thứ sáu, 6/5/2011, 08:57 (GMT+7)