Park Yong Ha tại Hawaii

Giải trí Thứ tư, 30/6/2010, 16:52 (GMT+7)