Park Yong Ha trong "Loving You"

Giải trí Thứ tư, 30/6/2010, 17:03 (GMT+7)