Park Yong Ha trong "Winter Sonata" 1

Giải trí Thứ tư, 30/6/2010, 11:13 (GMT+7)