Park Yong Ha trong "Winter Sonata" 2

Giải trí Thứ tư, 30/6/2010, 11:17 (GMT+7)