Quá trình tạo nên bộ phim 'Lego'

Phim được phát hành toàn quốc từ ngày 21/2.

Giải trí Thứ sáu, 21/2/2014, 15:56 (GMT+7)