Summer Nights - John Travolta và Olivia Newton-John

Giải trí Thứ tư, 7/4/2010, 16:15 (GMT+7)