Trailer "Kiến đảng vĩ nghiệp"

Trailer phim lịch sử kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giải trí Thứ ba, 24/5/2011, 15:08 (GMT+7)