Trailer The Amityville Horror

Bộ phim kinh dị làm từ sự kiện có thật năm 1975.

Giải trí Thứ bảy, 29/10/2011, 10:59 (GMT+7)