Trần Quán Hy họp báo

Giải trí Thứ tư, 29/12/2010, 11:28 (GMT+7)