Giảng viên đòi cảnh sát đưa bằng chứng vi phạm giao thông

Bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì lỗi "không xi nhan vào làn đường bên phải", giảng viên đại học tranh cãi và muốn anh cảnh sát trẻ đưa ra bằng chứng.

Video Thứ hai, 17/6/2013, 10:24 (GMT+7)