Mất xe Airblade chỉ trong 10 giây

Chỉ bất cẩn trong phút chốc, chủ xe đã để cho tên trộm nẫng mất tài sản của mình một cách quá dễ dàng...

Video Thứ hai, 8/4/2013, 03:29 (GMT+7)