Tên trộm thập thò 3 lần bẻ khóa xe máy Air Blade

Tên trộm cứ lẻn vào nhà rồi lại chạy ra vì liên tục có động. Hắn quay ra cởi áo mưa, rồi lại dùng vam phá khóa nhưng chiếc xe máy "ngoan cố' không chịu nghe theo...

Video Thứ năm, 10/1/2013, 05:48 (GMT+7)