Bài hát cuối lễ khai mạc

Lễ khai mạc diễn ra tại thành phố Palembang

Thể thao Thứ sáu, 11/11/2011, 10:17 (GMT+7)