Lễ diễu hành của đoàn thể thao Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ngay trước đoàn chủ nhà

Thể thao Thứ sáu, 11/11/2011, 10:44 (GMT+7)