Thợ câu 'sát cá' trên kênh Nhiêu Lộc, Sài Gòn

Đàn cá màu hồng, màu đen liên tục dính vào lưỡi câu tại dòng kênh đen Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Video Thứ sáu, 12/4/2013, 03:23 (GMT+7)