VnExpress
Background Video

Sóng âm gây tổn thương não nhà ngoại giao Mỹ như thế nào?

Các nhà ngoại giao Mỹ và Canada ở Havana, Cuba, được chẩn đoán chấn thương não nghi do tấn công bằng vũ khí âm thanh vào nơi họ ở.
Khoa học  10:07 - 25/8
 
 
 Tags

vũ khí âm thanh

sóng âm

sóng hạ âm

sóng siêu âm

ngưỡng nghe

tổn thương não

nhà ngoại giao Mỹ

 
vnexpress