Quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói về 4.0

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong cuộc cách mạng 4.0, những quốc gia đang phát triển như Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội.

Lộc Chung

Video Thứ tư, 12/9/2018, 09:37 (GMT+7)

Loading