VnExpress
Background Video

Phía sau mặt nạ - bộ đội phòng hóa

Là lực lượng chuyên hóa giải các loại chất độc hóa học mà quân địch rải xuống trận địa, bộ đội phòng hóa được trang bị phòng hộ tách biệt với môi trường.
Thời sự  00:00 - 3/1/2016
 
 
 Tags

Bộ đội phòng hóa

chất độc hóa học

Quân đội Nhân dân Việt Nam

 
vnexpress