Bóng đèn chiếu sáng vườn thanh long thải ngập suối

Bình ThuậnBóng đèn giúp thanh long ra trái mùa nghịch bị hư hỏng, nông dân đã vứt thẳng xuống suối làm tắc dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường.

Việt Quốc - Thanh Huyền

Xã hội Thứ hai, 21/10/2019, 15:34 (GMT+7)