Xe cứu hỏa đầu tiên chạy bằng điện

Công ty Rosenbauer của Mỹ đưa vào hoạt động xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện với đầy đủ tính năng của một chiếc xe cứu hỏa truyền thống.

Khoa học Thứ ba, 1/6/2021, 20:00 (GMT+7)