Thọc gậy vào ống xả nước để bắt đàn cá lóc

Những con cá lóc to bằng cổ tay người bị thọc gậy đuổi liền bơi ra hai đầu ống nước, liền bị hai người đứng chờ sẵn bắt và bỏ vào xô.

Camera bạn đọc Thứ bảy, 18/3/2017, 11:37 (GMT+7)