Hai chàng trai bắt hàng trăm con cá 'trời cho' bằng tay không

Hai thanh niên lần theo những ruộng lúa cạn nước, phát hiện vô số cá lóc, cá rô... rúc đầy trong bùn lầy. Nguồn: Nhật ký miền Tây

Camera bạn đọc Thứ sáu, 14/4/2017, 10:24 (GMT+7)