Đào hang bắt cá lóc trên cạn

Người thanh niên thò tay vào hang vừa đào bắt ra một con cá và hô lớn: "Ồ, đây một con cá, cũng to vừa vừa nha".

Camera bạn đọc Thứ tư, 15/3/2017, 16:54 (GMT+7)