Bắt rắn hổ mang trong chuồng gà

Phát hiện con rắn độc trườn bò trong chuồng, bầy gà nhà anh Sáng (ở Nam Định) kêu quang quác.

Camera bạn đọc Thứ năm, 25/5/2017, 11:15 (GMT+7)