Nhà nước Hồi giáo bán nô lệ như thế nào

Thế giới 09:40 - 20/10

Nhóm nhà hoạt động người Kurd ở London mô tả lại cảnh Nhà nước Hồi giáo xiềng xích, đánh đập những phụ nữ mà chúng ...  

Nhóm nhà hoạt động người Kurd ở London mô tả lại cảnh Nhà nước Hồi giáo xiềng xích, đánh đập những phụ nữ mà chúng bắt cóc tại một phiên chợ nô lệ, cho thấy rõ sự tàn bạo của tổ chức khủng bố này.  

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.