VnExpress
Background Video

3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM

Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.
Thời sự  00:00 - 27/5

Tấn Nguyên  |  

 
 
 Tags

Giải pháp chống ngập trong ngắn hạn

Lắp đặt camera

Dùng chip phân tích

Thông tin ngập

Cổng thông tin

 
vnexpress