VnExpress
Background Video

Bộ Giao thông trình phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Theo phương án Bộ Giao thông trình Chính phủ, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh hiện nay và sẽ bổ 
sung một số đường lăn...
Thời sự  00:00 - 26/5

Tấn Nguyên  |  

 
 
 Tags

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tăng năng suất tiếp nhận hành khách

Nhà ga T4

 
vnexpress