VnExpress
Background Video

Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam

Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền. 
Thời sự  00:00 - 21/8

Minh Trang

 
 
 Tags

buôn lậu xăng dầu

biển tây nam

cảnh sát biển

con đường buôn lậu

 
vnexpress