VnExpress

200 triệu đồng tiền giả bị phát hiện

Mua tiền giả từ Trung Quốc, người đàn ông vận chuyển về nước tiêu thụ thì bị Công an Lạng Sơn phát hiện.
Pháp luật  12:28 - 25/2

VTV

 
 
 Tags

Vận chuyển tiền giả

200 triệu đồng tiền giả

 
vnexpress