VnExpress
Background Video

Cách trả lời đơn giản về nghề nghiệp trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, waiter là bồi bàn nam; cashier - thu ngân, thủ quỹ; magician là ảo thuật gia...
Giáo dục  00:00 - 28/4
 
 
 Tags

nghề nghiệp

học tiếng anh

Ms Hoa TOEIC

 
vnexpress