VnExpress

Nhân viên Apple làm việc tại trụ sở phi thuyền từ tháng tư

Các nhân viên của Apple sẽ bắt đầu dọn vào làm việc trong trụ sở Apple Park từ tháng Tư, chậm hơn gần một năm so với dự tính.
Số hóa  14:49 - 23/2
 
 
 Tags

APple

Apple Campus 2

trụ sở phi thuyền của Apple

 
vnexpress