VnExpress

Ngôn ngữ cơ thể 'không lấy lòng' của Trump trong ngày nhậm chức

Donald Trump không tươi cười lấy lòng trong lễ nhậm chức và các tuyên bố của ông trong diễn văn được tăng thêm sức nặng bởi các động tác tay.
Thế giới  20:00 - 24/1
 
 
 Tags

Donald Trump

ngày nhậm chức

lễ nhậm chức

ngôn ngữ cơ thể

 
vnexpress