VnExpress
Background Video

Tàu vũ trụ tỷ đô liên lạc lại với NASA từ 'cõi chết'

NASA nhận được tín hiệu đầu tiên truyền về từ tàu vũ trụ Cassini sau lần bổ nhào đầy nguy hiểm đầu tiên qua khoảng trống giữa sao Thổ và các vành đai.
Khoa học  14:23 - 27/4
 
 
 Tags

tàu vũ trụ tỷ đô

Cassini

NASA

Trái Đất

sao Thổ

vành đai sao Thổ

 
vnexpress