VnExpress
Background Video

Men răng nhân tạo có thể bảo vệ máy bay

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Michigan, Mỹ, sử dụng men răng nhân tạo để phát triển công nghệ chống rung giúp bảo vệ máy bay trong điều kiện thời tiết hỗn loạn.
Khoa học  22:00 - 28/3
 
 
 Tags

men răng

men răng nhân tạo

công nghệ chống rung

máy bay

 
vnexpress