VnExpress
Background Video

Gấu trúc con nổi giận vì bị mẹ mải ăn phớt lờ

Nỗ lực ăn vạ của chú gấu trúc nhỏ bất thành vì gấu mẹ quá mải mê vào bữa ăn trong cơ sở nghiên cứu ở Trung Quốc.
Khoa học  08:00 - 29/6
 
 
 Tags

gấu trúc

nổi giận

ham ăn

cơ sở nhân giống

 
vnexpress