VnExpress

Tượng vàng Oscar được làm thế nào

Mỗi tượng vàng đều có số seri và sẽ bị hủy nếu xuất hiện bất cứ lỗi nào, dù là nhỏ nhất.
Giải trí  10:08 - 25/2

Sao Mai  |  

 
 
 Tags

tượng vàng Oscar

quá trình sản xuất

điều thú vị về tượng vàng

Oscar 2017

 
vnexpress