Trailer chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài"

Giải trí 08:44 11/4/2014

Trà My, Ưng Hoàng Phúc, Phương Vy, Phạm Anh Khoa, Đức Tuấn biểu diễn những dòng nhạc mà họ chưa từng hát trước đây.