VnExpress
Background Video

Khách Tây: 'Lái xe kiểu người Việt ở nước tôi dễ bị đánh'

Du khách nước ngoài ấn tượng với giao thông Việt Nam, đồng thời chia sẻ những nét khác biệt về văn hóa lái xe giữa các nước.
Du lịch  08:18 - 13/7
 
 
 Tags

giao thông

khách tây

tai nạn

ẩu đả

du lịch

du lịch Việt Nam

Tags: giao thông

 
vnexpress