VnExpress
Background Video

Nga phát triển lá chắn thủy âm làm mù ngư lôi

Thiết bị Vist-2 chỉ nặng 13,5 kg nhưng có khả năng phát tín hiệu vô hiệu hóa đầu dò ngư lôi, đồng thời tạo mục tiêu giả tàu ngầm để đánh lừa đối phương.
Thế giới  09:50 - 3/4
 
 
 Tags

Vist-2

tàu ngầm

lá chắn

định vị thủy âm

ngư lôi

Nga

 
vnexpress