MV 'Anh sợ' của Cao Thái Sơn'

Nhạc 09:58 22/5/2013

Cao Thái Sơn hôn Hồng Quế thắm thiết trong MV mới.