MV "Cười lên em" của Thái Trinh

Nhạc 07:45 27/11/2012

Thái Trinh sáng tác ca khúc mới sau The Voice.