MV "Em phải làm sao" của Mỹ Tâm

Nhạc 09:19 22/10/2013

Mỹ Tâm biến thành hồn ma quanh quẩn bên Lương Thế Thành trong MV "Em phải làm sao".