VnExpress

MV "Em phải làm sao" của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm biến thành hồn ma quanh quẩn bên Lương Thế Thành trong MV "Em phải làm sao".
Nhạc  09:19 - 22/10/2013
 
 
 Tags

Em phải làm sao

Mỹ Tâm

Lương Thế Thành

 
vnexpress