Quảng Bình quê ta ơi - NSND Thu Hiền

Nhạc 08:26 12/10/2013

Bài hát Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thích nhất.