Trailer phim Mãi yêu

Phim 16:59 9/4/2013

Bộ phim "Mãi yêu" giành đến 7 đề cử tại Star Award 2012 (Philippines) và đạt lượng rating cao ngay khi phát sóng những tập ...  

Bộ phim "Mãi yêu" giành đến 7 đề cử tại Star Award 2012 (Philippines) và đạt lượng rating cao ngay khi phát sóng những tập đầu tiên.