VnExpress

Trích đoạn phim "Blue is the Warmest Colour" (2)

Phim đồng tính nữ của điện ảnh Pháp đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 66.
Phim  09:05 - 27/5/2013
 
 
 Tags

Cành Cọ Vàng 2012

Phim đồng tính nữ

Blue is the Warmest Colour

 
vnexpress