VnExpress
Background Video

Đạo chích cẩn thận đóng cửa hòm công đức khi cuỗm sạch tiền

Nguyễn Quang Hiệp sau khi cậy cửa hòm công đức lấy trộm tiền trong ngôi chùa ở Quảng Nam đã lắp lại cánh cửa "như có chuyện gì xảy ra".
Pháp luật  23:40 - 9/6
 
 
 Tags

tiền

hòm công đức

phá hòm công đức

đại lộc

Quảng Nam

đột nhập nhà chùa

Tags: Quảng Nam

 
vnexpress