VnExpress
Background Video

Uy lực kho tên lửa Hàn Quốc dùng răn đe Triều Tiên

Không nổi bật như chương trình tên lửa Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc cũng lặng lẽ xây dựng lực lượng tên lửa tấn công đầy uy lực.
Thế giới  11:31 - 11/7
 
 
 Tags

kho tên lửa

Hàn Quốc

Triều Tiên

Hyunmoo

tên lửa đạn đạo

tên lửa hành trình

Tags: tên lửa đạn đạo

 
vnexpress