VnExpress
Background Video

Quy trình nuôi cấy nhộng trùng thảo ở Trung Quốc

Các nhà khoa học Trung Quốc xây dựng quy trình nuôi trồng sản phẩm thay thế đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm.
Khoa học  13:00 - 27/6
 
 
 Tags

quy trình nuôi cấy nhộng trùng thảo

đông trùng hạ thảo

Trung Quốc

phân biệt

Tags: Trung Quốc

 
vnexpress