Đỗ Hoàng Dương hát 'Taxi'

Truyền hình 08:35 30/6/2013

Đỗ Hoàng Dương trình bày bài hát 'Taxi' trong tập 5 Giọng hát Việt nhí.