Hồng Sâm, Xuân Thảo đối đầu Duy Khánh

Truyền hình 08:00 - 27/10/2013

Hồng Sâm, Xuân Thảo đối đầu Duy Khánh trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.